نقش ترکیه در سوریه

ترکیه؛ قدرت توقف ناپذیر منطقه

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

ترکیه هنوز برای خروج بی دردسر از سوریه با مشکل مواجه است، در لیبی و شمال آفریقا آینده مطمئنی ندارد و روابطش با واشنگتن شکننده است

جزئیات