آنتی بادی کرونا

مصونیت جمعی، خیالی بیش نیست

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

ابتلای فرد به کووید 19 مانع از ابتلای دوباره او نیست؛ چراکه آنتی بادی با گذشت دو هفته از شروع بیماری، رو به کاهش می رود.

جزئیات