ایاصوفیه

آیا سکولاریسم تُرک به پایان رسیده است؟

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

اسلام سیاسی خط قرمزهایی ایجاد کرده است که هیچ یک از شخصیت های سیاسی جرأت عبور از آنها را ندارد

جزئیات