پمپئو

جمهوریخواهان یا دموکراتها؛ کدامیک بیشتر دوست اسرائیل هستند؟

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

حمایت بی قید و شرط از اسرائیل، بین تمام دولت های آمریکا مشترک است؛ وجه تمایز آنها، انگیزه کلی از این حمایت و تفاوت پایگاه رأی دو حزب می باشد.

جزئیات

باید از مداخلات اوانجلیک های آمریکا ترسید

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

پمپئو با باورهای اوانجلیکی و صهیونیستی خودش، به شدت بر تصمیمات ترامپ اثر گذاشته و حتی برای انگلیس (متحد دیرپای آمریکا) نیز تبدیل به چالش شده است

جزئیات