روابط یونان و سوریه

چرا یونان روابط خود را با دولت اسد برقرار کرد؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

مهمترین عامل در نزدیکی دو کشور، بی گمان تهدید مشترک ترکیه است

جزئیات