#میدل ایست مانیتور

سرقت گردشگران اسرائیلی از هتل‌های دبی

۱۳۹۹ دی ۱۳

روزنامه‌ یدیعوت اخرونوت گزارش داد: گردشگران اسرائیلی هنگام بازدید از امارات، دست به سرقت وسایل اتاق‌های هتل خود می‌زنند.

جزئیات

اگر دولت پاکستان از شیعیان حمایت نکند، آنان به سمت سپاه سوق پیدا می کنند

۱۳۹۹ شهریور ۲۹

سیاست عربستان و ضیاء الحق برای مهار نفوذ ایران در پاکستان از طریق تقویت گروههای تندروی سنی، ممکن است نتیجه عکس دهد

جزئیات

جمهوریخواهان یا دموکراتها؛ کدامیک بیشتر دوست اسرائیل هستند؟

۱۳۹۹ شهریور ۱۲

حمایت بی قید و شرط از اسرائیل، بین تمام دولت های آمریکا مشترک است؛ وجه تمایز آنها، انگیزه کلی از این حمایت و تفاوت پایگاه رأی دو حزب می باشد.

جزئیات