توافق دوحه

بازگشت طالبان به میدان نبرد، پس از آزادی از بند دولت

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

گزارش جدیدی نشان می دهد که اکثر جنگجویان طالبان که به تازگی از بند دولت آزاد شده اند، عملیات جهادی را از سر گرفته اند

جزئیات