بیزینس اینسایدر

37 میلیون آواره، نتیجه بیست سال جنگ آمریکا علیه تروریسم

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

از زمانی که دولت رئیس جمهور سابق آمریکا «جورج دبلیو بوش» جنگ علیه تروریسم را آغاز کرد تاکنون، بین 37 تا 59 میلیون نفر آواره شده اند.

جزئیات