مذاکرات صلح بین الافغانی

نقش ایران در آینده افغانستان

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

نقش ایران در آینده افغانستان نامشخص است، از این رو تهران به دیپلماسی متوسل شده تا جای پای خود را در کشور همسایه اش حفظ کند.

جزئیات

فرار افغان ها از کشوری که رو به فروپاشی است

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

طبقه متوسط تحصیل کرده که قرار بود رکن افغانستان جدید باشد، از ترور و ناامنی و بازگشت طالبان خسته است

جزئیات

زندگی تحت حکومت طالبان چگونه است؟

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

بسیاری از مردم از اینکه طالبان در صورت سهیم شدن رسمی در قدرت، نگاه سخت و بیرحمانه خود از قوانین اسلام را حاکم کنند، می ترسند.

جزئیات

سرنوشت حقوق زنان افغان پس از مذاکرات صلح با طالبان

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

اینکه آیا نمایندگان دولت در تیم مذاکره، می توانند طالبان را مجبور کنند که به حقوق زنان احترام بگذارند بستگی به این دارد که در میدان نبرد چه اتفاقی بیافتد و دولت افغانستان در مذاکره چقدر قوی یا ضعیف ظاهر شود

جزئیات