گردشگری امارات

ابوظبی لزوم داشتن مجوز برای خرید مشروبات الکلی را لغو کرد

۱۴۰۰ مرداد ۱۳

مردم ابوظبی زین پس برای مصرف مشروبات الکی، صرفا کافی است که به سن قانونی رسیده باشند و در مکان های تعین شده همچون میکده ها الکل بنوشند

جزئیات