حمله شبه نظامیان به پایگاههای آمریکا در عراق

واکنش شبه نظامیان عراق به احتمال بسته شدن سفارتخانه آمریکا در بغداد

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

دولت ترامپ به برهم صالح رئیس جمهور عراق هشدار داد که در صورت ادامه حملات شبه نظامیان به پایگاهها و نیروهایش، سفارت خود را در بغداد می بندد.

جزئیات