قره باغ

چه دلایلی پشت حضور برون مرزی نیروی نظامی ترکیه نهفته است؟

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

استفاده رو به فزونی ترکیه از نیروی نظامی اش، دو دلیل دارد: مستحکم تر کردن جایگاه سیاسی اردوغان و کسب موقعیت و جایگاهی ممتاز در منطقه

جزئیات

برندگان و بازندگان جنگ قره باغ

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

توافق صلحی که با میانجیگری روسیه بین ارمنستان و آذربایجان بدست آمد و به جنگ شش هفته ای این دو کشور پایان داد، ژئوپلیتیک منطقه را تغییر داد و یکی از کشورهایی که از این تغییر زیان دید، ایران بود.

جزئیات

ترکیه و روسیه در قره باغ چه می خواهند؟

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

یکی از نتایجی که در پی تشدید خشونت بین ارمنستان و آذربایجان بر سر منطقه مورد مناقشه قره باغ انتظار می رود، تنش بین ترکیه و روسیه است

جزئیات

حضور مزدوران سوری در آذربایجان

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

آنان ما را فریب دادند؛ به ما گفتند که شما را برای محافظت از پایگاه نظامی ترکیه می بریم؛ اما به آذربایجان آوردند.

جزئیات