اخبار جعلی

چطور اخبار جعلی، مهاجران و مسلمانان اسپانیا را به حاشیه می برد

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

رشد مهاجران اسپانیا، سبب افزایش انتشار اخبار دروغین در فضای مجازی، جهت اسلام هراسی شده است

جزئیات

مبارزه با اخبار جعلی در عراق برای مهار کرونا

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

«کرونا؟ بابت این ویروس نگران نیستیم؛ در آمریکاست؛ در عراق چنین ویروسی نداریم». این سخنان یکی از کارگران اهل اربیل است که با خنده به ما می گفت.

جزئیات