معادن افغانستان

طالبان، حاکم بر منابع ثروت افغانستان

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

با وجودی که شبه نظامیان طالبان، تقریباً نیم میلیارد دلار در سال از خاک افغانستان، طلا استخراج می‌کنند، ولی به این مقدار قانع نبوده و خواستار درآمد بیشتر هستند.

جزئیات