#ناگازاکی

برگی از جنایت علیه بشریت: «ناگازاکی، شهری فراموش شده»

۱۳۹۴ شهریور ۰۲

9 آگوست 1945 سه روز بعد از حمله‌ی اتمی به شهر هیروشیما آمریکا بار دیگر از بمب اتمی علیه ژاپن استفاده نمود و این بار شهر ناگازاکی را هدف حملات خو

جزئیات