اعضای فراری داعش

زندگی جنگجویان خارجی داعش پس از سقوط خلافت

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

در مصاحبه با اعضای سابق داعش، می بینیم که دغدغه های دینی این افراد جای خود را به نگرانی های روزمره زندگی داده است

جزئیات