کرونا در اروپا

چرا علیرغم تعطیلی سراسری در اروپا، مدارس همچنان باز است؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

موج اخیر محدودیت ها در اروپا برای مهار کرونا، سبب بسته شدن مدارس نشده است. مسئولان، چرا و چگونه مدارس را باز نگه می دارند؟

جزئیات