#قیامت

وظایف روحانیت در عصر حاظر در دیدگاه ایت الله وحید خراسانی

۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۶

گزیده ای از بیانات ایت الله العظمی وحید خراسانی در شب ولادت با سعادت سید الساجدین سلام الله علیه در باره وظایف روحانیت در عصر حاظر

جزئیات

سرای آخرت

۱۳۹۴ شهریور ۰۳

مرگ حقیقت گریز ناپذیری است که همه ادیان انرا باور دارند و در عین حال انسانها با سرگرم شدن به معشوقه دنیا از یاد جهان ورای ان غافل می شوند و خود

جزئیات