تحریم جبران باسیل

تلاش ترامپ برای تضعیف حزب الله یا قهرمان سازی

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

ترامپ در تلاش است تا با فشار بر «جبران باسیل» او را وادار به ترک همراهی با حزب الله کند، اما با این کار می تواند باسیل و دوستانش را به قهرمان بدل نماید.

جزئیات