میراث ترامپ

هدیه ترامپ به بایدن: خاورمیانه ای باثبات تر

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

ترامپ درحالی سکان ریاست جمهوری را به بایدن واگذار خواهد کرد، که خاورمیانه به منطقه ای باثبات تر نسبت به چهار سال پیش بدل شده است.

جزئیات