کاریکاتورهای پیامبر

راه اشتباه فرانسه در مقابله با بنیادگرایی

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

مکرون با زیر پا گذاشتن آزادی مذهب، اسلام گرایان را تقویت می کند.

جزئیات