آزادی های اجتماعی

لغو قوانین بازدارنده در امارات متحده عربی

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

امارات در تغییر قوانین خود، نیم نگاهی به تحولات آینده کاخ سفید و نگاه انتقادی بایدن به کشورهای خلیج فارس داشته است

جزئیات