حکم ولایی

برگهای سیاه ستم

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

آیا دستگاه خلافت در قضیه فدک، با حضرت زهرا(س) با شیوه عادلانه و منصفانه برخورد کرد؟

جزئیات