#ژئوپلیتیک آمریکا

شاید آمریکا دیگر به اندازه گذشته خوش اقبال نباشد

۱۳۹۹ دی ۱۰

شانس و اقبال به تبدیل شدن آمریکا به ابرقدرت جهان کمک کرد اما بعید است این شرایط در آینده ادامه یابد

جزئیات