تئوری توطئه

انتشار تئوری توطئه راجع به شیعیان، در رسانه وابسته به آمریکا

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

اتهامات علیه بنیاد خوئی آن چنان عجیب بود که وزارت خارجه آمریکا مجبور شد وارد عمل شود و این اتهامات را رد کند.

جزئیات

اثر تئوری های توطئه در حمله به کنگره

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

هزینه ترویج تئوری های توطئه و اطلاعات غلط در فضای مجازی چیست؟ ضربه خوردن دموکراسی و امنیت عمومی.

جزئیات