برق

آیا ماینرهای چین دلیل خاموشی های اخیر ایران است؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

برخی از مقامات ارشد ایران، استخراج رمز ارز توسط شرکت های چینی را دلیل خاموشی های اخیر کشور و افزایش آلودگی هوا می دانند

جزئیات