عراق

انقلاب یا انتخاب: مردم عراق خواهان چه تغییری هستند؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

نظرسنجی های جدید نشان می دهد که عراقی ها باورشان را به انتخابات به عنوان وسیله ای اصلاحی از دست داده اند

جزئیات