#الوفاق

بحرین رتبه نخست جهان را درلغو تابعیت شهروندان خود کسب کرد

۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۵

جمعیت الوفاق بحرین اعلام کرد مقام های این کشور در سال 2015 اقدام به لغو تابعیت شمار زیادی از شهروندان خود به دلایل سیاسی کردند

جزئیات