مصر

مصر، عراق و اردن: آیا مشارکتی جدید در حال شکل گیری است؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

همکاری های اقتصادی دلیل اصلی ایجاد چنین اتحادی است اما هر سه کشور انگیزه های سیاسی خاص خود را نیز دارند

جزئیات

قیام فقرا در مصر تهدیدی جدی برای سیسی

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

اعتراضات اخیر مصر نقطه عطفی در صحنه سیاسی کشور و گامی به سوی پس گرفتن دولت از نظامیان است

جزئیات

تلاش دولت مصر برای انجام اصلاحات در الازهر

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

اگر دولت به جای درگیری در نزاع های فقهی و قانونی، بر سیاست های مؤثر توسعه ای تمرکز می کرد، مصری ها اکنون شرایط بهتری داشتند.

جزئیات

همه شیخ های دیکتاتور

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

همراهی نهادها و سازمان های مذهبی مصر در تحقق اهداف سیاسی رئیس جمهور آن کشور بی سابقه است.

جزئیات

تغییرات اقلیمی، مهمترین تهدید خاورمیانه

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

عوامل بسیاری در ایجاد اعتراضات سالهای اخیر در عراق و مصر نقش داشته، اما تغییرات اقلیمی وجه مشترک همه این ناآرامی ها بوده است.

جزئیات

بحران انفجار جمعیت در مصر

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

جمعیت مصر به صد میلیون نفر رسیده و این امر نگرانی هایی را بابت تاثیرات این افزایش بر تعمیق فقر، بیکاری و کمبود منابعی مثل آب و زمین برانگیخته است.

جزئیات

چرا جهان عرب در مقابل معامله قرن سکوت کرد؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

موضوع فلسطین یکبار سبب اتحاد کشورهای عرب شد، پس چرا اعلام جزئیات طرح یکجانبه ترامپ واکنش چندانی در جهان عرب ایجاد نکرد؟

جزئیات

نگاهی به رسانه های جهان

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

این هفته نگاهی انداخته ایم به سوریه بعد از جنگ و نیز مقایسه ای که اکونومیست بین رؤسای جمهور فعلی و سابق مصر انجام داده و از دلتنگی مردم برای دوران مبارک می گوید

جزئیات

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در هفته ای که گذشت

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

درحالی که ابتدای هفته گذشته و همزمان با سفر شینزو آبه به ایران، خوش بینی هایی در مورد مذاکرات پنهان امریکا و ایران وجود داشت و سایه جنگ از کشور دور شده بود، سیر تحولاتی که از حمله به دو نفت کش در هفته گذشته آغاز شد تا به امروز به نحوی است که احتمال بروز جنگ را بیش از همیشه افزایش داده است

جزئیات

بحران سوریه، زمینه ساز گرمی روابط ایران و مصر

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

در اینکه شکل گیری نوعی از رابطه بین دو کشور می تواند توازنی قابل قبول درمعادلات منطقه ای ایجاد کند نکته ایست که شاید تهران و قاهره کم کم به آن وقوف یافته باشند.

جزئیات