موصل

عراق پس از آزادسازی موصل

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

کشور عراق حتی در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات بازپس گیری شهر موصل و شکست گروه تروریستی داعش راهی طولانی تا رسیدن به صلح و ثبات داشته و با اتمام این عملیات چالش بازسازی کشور مطرح خواهد شد.

جزئیات

پیام‌های ترکیه در لشکرکشی به عراق

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

در بحبوحه بحران روسیه و ترکیه و در حالی که دامنه اتهام ها به ترکیه به دادوستد نفتی این کشور با داعش کشیده شده است، عصر جمعه اعلام شد نیروهای ت

جزئیات