#عراق

عراق تهدید کرد از ترکیه به سازمان ملل شکایت خواهد کرد

۱۳۹۴ آذر ۱۶

عراق تهدید کرده است که اگر ترکیه ظرف ۴۸ ساعت گروهی از سربازانش که به ناحیه ای در نزدیکی شهر شمالی موصل فرستاده است را خارج نکند، به سازمان ملل

جزئیات