#بازی

ایت الله سیستانی بازی جنگ قبایل «کلاش اف کلنز» را تحریم کرد

۱۳۹۴ دی ۲۹

تروریست های داعش اخیرا توانسته اند این بازی را متناسب با سیاست های خود دستکاری کنند و از طریق آن در بین نوجوانان و جوانان سربازگیری کنند.

جزئیات