#حماس

چرا حماس به ایران پشت کرد؟

۱۳۹۴ آذر ۱۶

حماس یک گروه شبه نظامی فلسطینی است که در محور مقاومت، نمایندگی مردم سنی در یک ائتلاف نظامی با اکثریت شیعیان را برعهده داشت. این رابطه پس از وق

جزئیات