#حماس

بازی هوشمندانه ایران در غزه

۱۴۰۰ خرداد ۰۳

رهبران ایران علیرغم نفرتی که از اسرائیل دارند، نهایت تلاش خود را می کنند تا وارد جنگ مستقیم با آن کشور نشوند.

جزئیات

بهره برداری نتانیاهو و حماس از رنج بی پایان مردم

۱۴۰۰ اردیبهشت ۲۶

در میانه آشوب و رنجی که مردم از جنگ و خونریزی می برند، این دو دشمنه دیرینه بدنبال افزایش بخت سیاسی خود هستند

جزئیات

چرا حماس به ایران پشت کرد؟

۱۳۹۴ آذر ۱۶

حماس یک گروه شبه نظامی فلسطینی است که در محور مقاومت، نمایندگی مردم سنی در یک ائتلاف نظامی با اکثریت شیعیان را برعهده داشت. این رابطه پس از وق

جزئیات