#بشار الاسد

علویان چه کسانی هستند؟

۱۳۹۴ مرداد ۰۳

با آغاز جنگ داخلی سوریه، نام علویان که تا آن روز کمتر شنیده می‌شد در رأس خبرها قرار گرفت. خبرگزاری‌های مختلف با شیعه خواندن آنان کوشیدند که

جزئیات