جامی

سلفیه جامی و تئوریزه کردن استبداد سیاسی

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

جریان سلفی جامی، آخرین امید‎ها برای شکل‎گیری یک جریان اصلاح‎طلب در عربستان را ناامید کرد. این جریان هرروز بیشتر در عرصه سیاست عربستان نفوذ

جزئیات