#الگوی بانوان

بانوی بطحاء، اسوه‌ای تکرار ناپذیر

۱۳۹۸ اردیبهشت ۲۶

در طول تاریخ، استعمارگران هر کجا پا نهاده‌اند، از عضو حساس و نقش‌آفرین جامعه، یعنی زن، سوء استفاده‌های بسیار نموده‌اند و به الگوسازی و الگوتراشی‌های نامناسب برای بانوان دست زده‌اند. عصر حاضر که عصر علم، صنعت و ارتباطات است، بیشترین آسیب را در این راستا برای جامعه‌ی بانوان در بر داشته و دارد. چرا که عصر جدید، عصر الگو‌های پوشالی همچون ستارگان سینما و دختران شایسته است.

جزئیات

سه مرحله از عمر کوتاه یک بانوی بزرگ

۱۳۹۵ فروردین ۱۷

سالیان کوتاه عمرحضرت زهرا (س) را میتوان به سه مرحله تقسیم کرد. به گوشه هایی از مراحل زندگی ایشان می پردازیم.

جزئیات