#روابط اجتماعی

قهرمانان خاموش

۱۳۹۵ دی ۰۹

تنها گليم خويش از آب بر كشيدن نمی تواند زيان ابدی را از انسان بردارد، بلكه می بايست افزون بر گليم خويش، در انديشه گليم ديگران بود و دستگير و راهنمای آنان شد

جزئیات

چرا خودکشی در اماکن پرتردد؟! آمار روبه ازدیاد خودکشی در ایران

۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۱

رئیس انجمن علمی پیشگیری از خودکشی گفت: براساس تحقیقات میزان افسردگی در کشور طی ۱۰ سال گذشته افزایش داشته است و مطالعات نیز نشان داده که افسردگی میزان اقدام به خودکشی را ۶ برابر افزایش می‌دهد.

جزئیات

دوستی و همجواری در دیدگاه اسلام

۱۳۹۵ فروردین ۲۳

دوست از اهمیت زیادی برخوردار است. با چه کسی باید دوست شد و از چه کسانی باید دوری گزید و در عین حال با همجواران غیر همکیش باید چطور رفتار کرد.

جزئیات