مشروبات الکلی

مصرف الکل به فرهنگ اشرافی‌گری بدل شده است!!!

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

مصرف الکل، ضد ارزشی است که خود را در لباس پز اشرافی گری برتن برخی میپوشاند و فرد و جامعه را با خطرات زیادی روبرو میکند...

جزئیات