خودکشی

دلیل افزایش خودکشی جوانان عراقی چیست؟

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

بسیاری از مردم، از مراجعه به روانشناس خودداری می کنند زیرا از انگ اجتماعی می ترسند.

جزئیات

این زندگی نیست

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

ابتدا خودکشی یک جانباز، سپس نگهبانی که حقوقش پرداخت نمی شد و بعد از آن هم یک کودک گرسنه. این رویدادها تصویری گویا از ناامیدی حاکم بر ایرانیان است.

جزئیات

افزایش میل به خودکشی در عراق

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

پیش از این صحبت از خودکشی در عراق تابو محسوب می شد؛ ولی با افزایش این پدیده، اکنون این تابو شکسته شده و از رسانه ها گرفته تا مقامات سیاسی، مذهبی و مسئولان بهداشتی به این موضوع توجه بیشتری نشان می دهند.

جزئیات

سایه سیاه مرگ اندیشی بر زندگی نوجوانان

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

سایه سیاه خودکشی بر زندگی نوجوانان موضوعی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت و مانند بسیاری دیگر از مشکلات و مصائب اجتماعی این چند سال به دست فراموشی سپرد. لایه های عمیق و نگران کننده ای که باعث مرگ اندیشی و خودکشی نوجوانان می شود موضوعی است که دکتر سعید معدنی در گفت و گو با شفقنا به بررسی آن می پردازد:

جزئیات

فرهنگ مرگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

محمد صنعتی روانکاوی است که سال‌ها درباره «فرهنگ مرگ در ایران» سخن گفته است. این صاحب‌نظر حوزه روانشناسی، ایده خود را در قالب مقاله‌های علمی و گفت‌وگوهای مطبوعاتی دنبال می‌کرده است. روزنامه «اعتماد» با این مقدمه، گفت‌وگوی خود را با او از فرهنگ مرگ آغاز کرده و از او درباره علت نبود فرهنگ زندگی در ایران و همین طور گرایش به خودکشی در ایران پرسیده است. بخش هایی از این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

جزئیات

بحران تنهایی انسان معاصر

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

رسانه‌های اجتماعی انسان‌ها را به طور مجازی دور هم جمع می‌کنند اما در واقع آنها را به انزوای هرچه بیشتر می‌کشانند. انسان ها عمده تفریحات، خرید، گردش و حتی غذا خوردنشان در تنهایی صورت می گیرد و لذت با هم بودن و پر کردن خلا دیگران را با اشتراک عکس هایشان در صفحات مجازی پُر می کنند، همه ی اینها بیانگر تنهایی بی انتهای انسان هاست

جزئیات

بررسی عوامل افزایش امار خودکشی در ایران

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

خودکشی، بازهم خودکشی، پدیده دردناکی که شنیدین اخبار آن برای مردم به صورت عادتی روزمره درامده. با افزایش فشارهای اقتصادی و بیکاری جوانان شاهد افزایش امار خوکشی هستیم. ایا فقر و بطالت مردم را به این جنایت برخود، وامیدارد و یا عواملی دیگری نیز در این پدیده دخیل هستند.

جزئیات

چرا خودکشی در اماکن پرتردد؟! آمار روبه ازدیاد خودکشی در ایران

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

رئیس انجمن علمی پیشگیری از خودکشی گفت: براساس تحقیقات میزان افسردگی در کشور طی ۱۰ سال گذشته افزایش داشته است و مطالعات نیز نشان داده که افسردگی میزان اقدام به خودکشی را ۶ برابر افزایش می‌دهد.

جزئیات