تفریح

هر وعده قلیان برابر یک پاکت سیگار

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

کشیدن یک یا دو بار قلیان در روز، فرد استفاده‌ کننده را دچار اعتیاد می ‌کند، در حالی ‌که تصور غلط جامعه این است که دود حاصل از قلیان از آب رد می‌ شود و مواد سمی آن از بین می‌ رود

جزئیات