#سرطان ریه

هر وعده قلیان برابر یک پاکت سیگار

۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۶

کشیدن یک یا دو بار قلیان در روز، فرد استفاده‌ کننده را دچار اعتیاد می ‌کند، در حالی ‌که تصور غلط جامعه این است که دود حاصل از قلیان از آب رد می‌ شود و مواد سمی آن از بین می‌ رود

جزئیات