#شبکه های ماهواره ای

چگونه اسلام را تبلیغ کنیم؟

۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۸

تبلیغ مقوله ای است که در جهان امروز از اهمیت زیادی برخوردار است. حق و باطل با تبلیغات جای خود را عوض میکنند و اهل باطل از این رهگذر دست اوردهای زیادی به دست اورده اند و جهان اسلام با کوتاهی در این مهم عرصه را برای دیگران باز گذارده است. چگونه باید دین اسلام و مکتب تشیع را به جهانیان عرضه کنیم تا مورد استقبال انها قرار گیرد؟

جزئیات