پارتی

3465 ضربه شلاق در یک روز!!!

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

دادستان قزوین: 35 دختر و پسر نیمه‌عریان در پارتی شبانه در باغی در اطراف قزوین، دستگیر شدند. هریک از این افراد 99 ضربه شلاق خوردند. ایا چنین احکامی مستند شرعی و قانونی دارد؟

جزئیات