عراق

نقش آیت الله سیستانی در کاهش تنش های فرقه ای در عراق

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

سیستانی کوشید تا از تنش های فرقه ای کاسته، ناآرامی های اجتماعی را کنترل کند و مسئولیت اخلاقی شهروندان عراقی را بالا برد. به گونه ای که در طول دوران زعامت وی نمی توان اظهار نظر یا عملکرد فرقه گرایانه ای از وی مشاهده کرد

جزئیات