#پیامبر اسلام

تبلیغ اسلام در جهان امروز

۱۳۹۶ آذر ۱۴

در جهانی بسر می بریم که گروهها و حکومتهای زیادی به نام اسلام دست به هولناکترین جنایات می زنند و اسلام فوبیا سیاست غالب بر جهان شده. مبارزه با این تحریفات و معرفی اسلام راستین وظیفه کیست؟!

جزئیات

پيام‌آور اخلاق

۱۳۹۶ آذر ۱۴

درباره جايگاه و منش پيامبر در تاريخ اسلام سخن‌های بسيار رفته است. بدون ترديد امروز همه مسلمانان خود را متعهد و مومن به تداوم ميراث و سنت و كتاب پيامبر مي‌دانند با اين وجود نبايد از اهميت شخصيت پيامبر به عنوان يك منادی رحمت و اخلاق در جامعه عربستان غافل شد. فيض حضوری كه با ميلاد ايشان آغاز شد.

جزئیات

ویژگی‌های «سیاستمدار اصلح» در سنت نبوی

۱۳۹۶ اردیبهشت ۰۴

حفظ «کرامت مردم» از مؤلفه‌های سیاستمدار اصلح در سنت نبوی است. رسول اکرم(ص) به دور از رفتارهای پوپولیستی، بر حضور مردم در جریان تصمیمات جامعه تأکید داشتند. «مشورت و رایزنی» از ویژگی‌های یک سیاستمدار اصلح است که در سیره نبوی و آیات قرآن کریم بر آن تأکید بسیار شده است.

جزئیات

پیامبر اسلام، پیروز استقامت

۱۳۹۶ فروردین ۲۱

طبق فرمایش خداوند در قرآن «برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بود» و یکی از رفتارهای شایسته رسول الله که باید نیک در آن نگریست و از آن الگو گرفت، تلاش خستگی ناپذیر و صبر در برابر مشکلات است. پیامبری که پیش از بعثت، عزیزترین کس در میان قریش به شمار می رفت، پس از بعثت آماج حملات و کینه ورزی آنان قرار گرفت اما از پای ننشست و با توکل به خدا دست از تلاش برنداشت.

جزئیات

اندیشه اخلاقی پیامبر اسلام(ص) از رسالت تا تشکیل حکومت

۱۳۹۶ فروردین ۱۳

تغییر ارزش ها، سست شدن پایه های نظام اخلاقی جامعه و تأثیرگذاری آن بر فضای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، بهانه ای بود تا مؤسسه آیت الله شیرازی در کربلای معلی بررسی «عقل اخلاقی پیامبر اکرم(ص) از رسالت تا دولت» را موضوع میزگرد ماهیانه خود قرار دهد.

جزئیات

مهربانی و بخشش، مبانی اسلام در قانون گذاری

۱۳۹۵ اسفند ۲۸

عدم خشونت، تساهل و تسامح، مهربانی و بخشش، پرهیز از تندخویی و سختدلی اصولی هستند که قران بر آنها تاکید فراوان دارد، قانونگذار اسلامی بایستی بر این مبنا قوانین را وضع نماید و دولت مردان این مبانی را در شیوه حکومت داری خود مد نظر قرار دهند.

جزئیات

اسلام دین رأفت و رحمت

۱۳۹۵ دی ۰۸

اسلام دین رأفت، رحمت، گذشت، برابری، عدالت و تساهل و تسامح است. بر این مدعی شواهدی بسیار از سیره پیامبر اسلام می توان دید که در نوشتار پیش رو به گوشه هایی از آن میپردازیم.

جزئیات

رفق و مدارای پیامبر(ص)، رمز هدایت دشمنان اسلام

۱۳۹۵ آذر ۲۶

چگونه یک نفر تنها بدون برخورداری از پشتوانه‌های قومی و مادی، به آن سرعت توانست از مردمانی چنان جاهل و بدکردار انسان‌هایی در اوج کرامت و ایثار بسازد؟!

جزئیات

پاسداشت کرامت انسان در سیره پیامبر خاتم

۱۳۹۵ آذر ۲۰

او برترین مخلوق و علت خلقت بود ولی در همان حال کرامت هیچ بشری را نادیده نمی‌گرفت. چنین نگاهی بود که دوست و دشمن را پروانه‌وار گرد شمع وجودش جمع کرده بود.

جزئیات

علل پيشرفت اسلام

۱۳۹۵ آذر ۰۷

انتشار اسلام مرهون علل معنوی و روانی بوده است نه معلول زور و فشار چراکه مردم را می توان به اكراه و زور وادار كرد تا كاری را انجام دهند، ولی نمی توان آنان را مجبور نمود تا مكتب و مذهبی را باور كنند

جزئیات

«اخلاق و مهرورزی» مهمترین عامل گسترش اسلام

۱۳۹۵ خرداد ۱۵

«اسلام فوبیا» سیاستی است که بویسله صهیویست جهانی برای دوری انسانها از اسلام در پیش گرفته شده که تشکیل داعش جدیدترین راه کار این پدیده می باشد. دستهای پنهان میکوشند با تبلیغات گسترده، اسلام را دینی خشن جلوه دهند. ایت الله العظمی سید صادق شیرازی دین اسلام را دین مهربانی، محبت، سخا و بخشش، جوانمردی و ایثار میداند و از مبلغان میخواهد چهره واقعی اسلام را به جهانیان معرفی کنند.

جزئیات

پیامبرخاتم و حقوق بشر

۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۵

آنچنان که در آموزه های دینی آمده ، حق الهی قابل بخشش است اما حق الناس جز به رضایت مردمان قابل بخشش نیست. چنین مکتبی امروزه در مقابل انواع اتهام ها قرار گرفته است

جزئیات