حوزه علمیه قم

روابط متقابل نظام جمهوری اسلامی و حوزه علمیه قم

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

بعد از گذشت چهار دهه از انقلاب و تثبیت نظام جمهوری اسلامی، شکل‌گیری نشست اساتید نشان دهنده تغییر نگاه حاکمیت به حوزه و سعی بلیغ آن برای ساختن یک رابطه مناسب و مشارکتی است. از سوی دیگر حوزه نیز با درک فضای موجود خواهان بازسازی هویت مستقل خود و بازیابی اقتدار سنتی خود از طریق ارتباط مستقم با مردم و نمایش صورتی مسقل و خودکفا از حاکمیت می‌باشد. این فضا بی‌تردید آبستن حوادث بسیاری است...

جزئیات