#الازهر

تلاش اساتید الازهر در تأسیس دبیرخانه تقریب مذاهب

۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۵

تعدادی از اساتید دانشگاه الازهر مصر برای راه اندازی کمپینی به هدف تقریب و همگرایی بین مذاهب اسلامی و تاسیس دبیرخانه ای موسوم به همین نام آماده می شوند

جزئیات