#سید حسن شیرازی

تخریب بقیع، ریشه ها و تلاش ها برای بازسازی ان

۱۳۹۵ تیر ۲۳

حرمت و جایگاه رفیع بقیع در بین مسلمانان دارای سابقه ای تاریخی است. این بقعه مبارک به دست وهابیت هدم شدم و جنایاتی از این دست درمیان تفرقه و ضعف سیاسی شیعیان هراز چند گاهی تکرار میشود اما دریغ از حرکتی بازدارنده

جزئیات

علویان چه کسانی هستند؟

۱۳۹۴ مرداد ۰۳

با آغاز جنگ داخلی سوریه، نام علویان که تا آن روز کمتر شنیده می‌شد در رأس خبرها قرار گرفت. خبرگزاری‌های مختلف با شیعه خواندن آنان کوشیدند که

جزئیات