#فقر

بحران انفجار جمعیت در مصر

۱۳۹۸ اسفند ۰۳

جمعیت مصر به صد میلیون نفر رسیده و این امر نگرانی هایی را بابت تاثیرات این افزایش بر تعمیق فقر، بیکاری و کمبود منابعی مثل آب و زمین برانگیخته است.

جزئیات

توانگرى و كم توشگى

۱۳۹۷ اسفند ۱۳

اسلام با توانگرى ناسازگار نيست، چنانكه تهيدستى را نيز دوست ندارد. بلكه نسبت به لوازم اين دو موضعگيرى مى كند.

جزئیات

حرص و قناعت

۱۳۹۷ دی ۱۸

فقر در دل گروهى از مردم جايگزين شده است و پيوسته درصدد يافتن ثروت فزون تر هستند، اگرچه ثروت آنها گنجينه اى باشد كه جابه جايى كليدهاى آن بر گروهى تنومند سنگين آيد.

جزئیات

بررسی اسباب و آثار فقر در کلام امیرمؤمنان علی(ع)

۱۳۹۶ آذر ۲۶

واژه فقر را چنین معنا و ریشه یابی کرده اند: فرودآمدن حادثه بر کسی و شکستن مهره های پشت او. اگر کسی استخوان ستون فقراتش شکسته باشد، او را فقیر گویند. انسان‌های تنگدست و ندار را از آن جهت فقیر گویند، زیرا مانند کسی که ستون فقراتش شکسته باشد نمی تواند روی پای خود بایستد. آدمی که مهره های پشت او شکسته باشد، در زندگی زمین گیر است، شاید از این جهت نام دیگر فقیر مسکین است.

جزئیات

سه عامل مؤثر در ثروتمندی و فقر

۱۳۹۶ آبان ۳۰

فقر یکی از مشکلات پیچیده جوامع بشری است که دارای ابعاد مختلف در سیاست، اقتصاد، جامعه‌شناسی و غیره می‌باشد. حاکم شدن توانگری و بی نیازی در جامعه مستلزم این است که مشکل فقر معالجه گردد و محرومیت از بین برود. سه عامل اساسی است که به ایجاد ثروتمندی یا فقر می انجامد و ما برای آنکه ریشه های فقر را بخشکانیم ناچار از شناخت دقیق این عوامل هستیم.

جزئیات

چگونه هیولای فقر را به زانو درآوریم؟

۱۳۹۵ شهریور ۲۶

«فقر» مهمترین معضل اجتماعی است که جوامع اسلامی را به خود واداشته و بسیاری از معضلات دیگر را سبب شده. به راستی چرا چنین است و اسباب و عوامل ان چیست؟ چگونه میتوان از شر آن رهایی یافت؟

جزئیات