#غدیر

غدیر و عاشورا

۱۳۹۵ مهر ۱۸

افراد هرچه بيشتر در راه اهل‏بيت و احياى شعائر زحمت بكشند و سختى‏ ها و تنگناهاى مالى، اجتماعى، عقيدتى، و سياسى را برخود هموار كنند در آن دنيا شادمان‏تر و از نعمت‏هاى الهى برخوردارتر خواهند بود

جزئیات

فرهنگ غدیر

۱۳۹۵ شهریور ۲۸

تأمل در سيره اميرالمؤمنين كه تبلور غدير است و شيوه حكومتی حاكمان پس از آن حضرت شكاف ژرف ميان فرهنگ غدير و ديگر فرهنگ‏ها را به خوبی آشكار می‏كند

جزئیات